Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35130-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-10-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Belhaj c.s. over na aanname van de Rijkswet per direct voorlichting starten
Dossiernummer 35130-(R2119)
Dossiertitel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
Identifier kst-35130-14
Indiener S. Belhaj
Indiener N. Özütok
Indiener A. (Anne) Mulder
Ondernummer 14
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Migratie en integratie | Nederlanderschap
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit); Motie; Motie van het lid Belhaj c.s. over na aanname van de Rijkswet per direct voorlichting starten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020