Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XVI-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Arissen over een moratorium op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen
Dossiernummer 34725-XVI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016
Identifier kst-34725-XVI-17
Indiener F.M. Arissen
Ondernummer 17
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 ; Motie; Motie van het lid Arissen over een moratorium op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017