Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XV-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Jong over gebruiken van de oude nationale CBS-definitie van werkloosheid
Dossiernummer 34725-XV
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016
Identifier kst-34725-XV-12
Indiener L.W.E. de Jong
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ; Motie; Motie van het lid De Jong over gebruiken van de oude nationale CBS-definitie van werkloosheid
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017