Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XIII-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Ouwehand en Arissen over maatregelen om het achterlaten van dieren in auto's op warme dagen te voorkomen
Dossiernummer 34725-XIII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016
Identifier kst-34725-XIII-16
Indiener E. Ouwehand
Indiener F.M. Arissen
Ondernummer 16
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 ; Motie; Motie van de leden Ouwehand en Arissen over maatregelen om het achterlaten van dieren in auto's op warme dagen te voorkomen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017