Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XIII-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van der Lee over middelen voor het ROAD-project op alternatieve wijze inzetten
Dossiernummer 34725-XIII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016
Identifier kst-34725-XIII-11
Indiener T.M.T. van der Lee
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 ; Motie; Motie van het lid Van der Lee over middelen voor het ROAD-project op alternatieve wijze inzetten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017