34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ondernemers vrij moet staan om zelf te beslissen om hun winkel op zondag gesloten te houden;

overwegende dat in diverse plaatsen onder de huidige wet en afspraken ondernemers forse boetes opgelegd krijgen als ze hun winkel op zondag dichthouden;

verzoekt de regering, effectieve maatregelen te nemen zodat de keuzevrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel gesloten te houden geborgd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Segers

Van Haersma Buma

Pechtold

Roemer

Samsom

Klaver

Van Klaveren

Van Vliet

Thieme

Klein

Naar boven