Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34475-C-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-748377
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Provinciefonds (C)
Dossiernummer 34475-C
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2015
Identifier kst-34475-C-2
Indiener A.P. Visser
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2015; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Provinciefonds (C)
Uitgiftedatum 2016-05-18
Vergaderjaar 2015-2016