34 475 Financieel jaarverslag van het Rijk 2015

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2016

Vandaag, Verantwoordingsdag 2016, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2015. Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2015 aan1, zoals vastgesteld op 12 mei 2016.

De Staat van de rijksverantwoording bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2015 en de Saldibalans van het Rijk 2015. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport ook vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint, maar zijn ook leesbaar op een computer- of tabletscherm.

U kunt onze oordelen over de bedrijfsvoering en de informatie in het jaarverslag ook vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek. We hebben ze op zodanige wijze weergegeven dat vergelijking in de tijd en tussen ministeries eenvoudig te maken is. Wij nodigen u van harte uit de website te raadplegen.

Tot slot wijzen wij u graag op onze publicatie Rapport bij de Nationale verklaring 2016 (Kamerstuk 34 394, nr. 3), die wij tevens vandaag publiceren. Ook deze publicatie staat op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015.

De rapportages over de 22 begrotingshoofdstukken en fondsen en het Rapport bij de Nationale verklaring 2016 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20162.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven