34 394 EU-trendrapport 2016

Nr. 3 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2016

Vandaag, Verantwoordingsdag 2016, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2015. Hierbij bieden wij u het Rapport bij de Nationale verklaring 2016 aan1, zoals vastgesteld op 28 april 2016.

U kunt het digitale Rapport bij de Nationale Verklaring vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint, maar zijn ook leesbaar op een computer- of tabletscherm.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2015 (Kamerstuk 34 475, nr. 2). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2015 en de Saldibalans van het Rijk 2015. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015.

De rapportages over de 22 begrotingshoofdstukken, de fondsen en de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2015 (Kamerstuk 34 475, nr. 2) sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20162.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven