Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34396-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-05-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 11 dat voorkomt dat personen worden uitgesloten van schuldhulpverlening
Dossiernummer 34396
Dossiertitel Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete
Identifier kst-34396-13
Indiener S. Karabulut
Ondernummer 13
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete; Amendement; Amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 11 dat voorkomt dat personen worden uitgesloten van schuldhulpverlening
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016