33 940 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 juni 2014

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 940 VIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór Nota van wijziging

Mutaties na Nota van wijziging

   

Verplichtingen

Verplichtingen

07

Wetenschappelijk onderwijs

139.711

133.405

Toelichting

In artikel 7 is abusievelijk een verkeerd bedrag bij de mutaties voor de verplichtingen opgenomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven