Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33723-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-12-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Schouw dat dit voorstel wijzigt in verband met de wijzigingen in de Wet registermediator (33 722)
Dossiernummer 33723
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)
Identifier kst-33723-9
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 9
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht); Amendement; Amendement van het lid Schouw dat dit voorstel wijzigt in verband met de wijzigingen in de Wet registermediator (33 722)
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015