Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33722-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-12-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Schouw dat de definities van mediation en mediationovereenkomst wijzigt
Dossiernummer 33722
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)
Identifier kst-33722-9
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 9
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator); Amendement; Amendement van het lid Schouw dat de definities van mediation en mediationovereenkomst wijzigt
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015