Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33707-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer
Dossiernummer 33707
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)
Identifier kst-33707-4
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 4
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer
Uitgiftedatum 2014-03-12
Vergaderjaar 2013-2014