Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33622-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-291744
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-02-11
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt
Dossiernummer 33622
Dossiertitel Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht
Identifier kst-33622-19
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 19
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht; Brief regering; Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014