Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2013 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33605-C-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-07-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 33605-C
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012
Identifier kst-33605-C-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012; Eindverslag
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013