Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33605-C-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33605-C
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012
Identifier kst-33605-C-4
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-05-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012 ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2012-2013