Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33555-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-03-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag
Dossiernummer 33555
Dossiertitel Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)
Identifier kst-33555-5
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 5
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-03-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2012-2013