Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33484-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-04-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Van Nispen en Monasch ter vervanging van nr. 8 waarin de maximale ontruimingstermijn uit artikel 3:264 lid 6 BW wordt verhoogd van drie maanden naar zes maanden
Dossiernummer 33484
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken
Identifier kst-33484-10
Indiener M. van Nispen
Indiener J.S. Monasch
Ondernummer 10
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken; Amendement; Amendement van de leden Van Nispen en Monasch ter vervanging van nr. 8 waarin de maximale ontruimingstermijn uit artikel 3:264 lid 6 BW wordt verhoogd van drie maanden naar zes maanden
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2013-2014