33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris, over de voortgangsrapportage voor projecten, zoals bedoeld in Hoofdstuk IV Artikel 24 van de Tracéwet. In mijn brief van 13 februari 2013 (Kamerstuk 33 400 A, nr. 103) informeerde ik u over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds voor het aanlegprogramma. Ik heb in de brief aangegeven dat ik voor zover mogelijk voor alle projecten een geactualiseerde planning zal opnemen in het MIRT projectenboek 2014. Daarom heeft het weinig toegevoegde waarde nu over deze projecten een voortgangsrapportage te sturen. Ik zal u, zoals gebruikelijk, over de voortgang weer informeren in het MIRT – projectenboek 2014, dat als bijstuk van de Begroting 2014 wordt gepresenteerd.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven