Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33293-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-04-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 11 over het vervangen van de nareistermijn van drie maanden door "een redelijke termijn"
Dossiernummer 33293
Dossiertitel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening
Identifier kst-33293-18
Indiener L.G.J. Voortman
Ondernummer 18
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 11 over het vervangen van de nareistermijn van drie maanden door "een redelijke termijn"
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2012-2013