Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33293-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-04-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Bontes en Fritsma over een opt-out
Dossiernummer 33293
Dossiertitel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening
Identifier kst-33293-10
Indiener S.R. Fritsma
Indiener L. Bontes
Ondernummer 10
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening ; Motie; Motie van de leden Bontes en Fritsma over een opt-out
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013