33 240 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011

Nr. 7 VERSLAG

Vastgesteld 13 juni 2012

Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 C, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

Naar boven