Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33135-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over de volledige werking voor Bijlage II van de CHW na 01-01-2014.
Dossiernummer 33135
Dossiertitel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht
Identifier kst-33135-17
Indiener E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Indiener K. Verhoeven
Ondernummer 17
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht ; Amendement; Amendement van de leden Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over de volledige werking voor Bijlage II van de CHW na 01-01-2014.
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2011-2012