Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33135-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nader verslag
Dossiernummer 33135
Dossiertitel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht
Identifier kst-33135-13
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Indiener H. Bleker
Indiener J.W.E. Spies
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 13
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht ; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2011-2012