Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32844-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota van wijziging
Dossiernummer 32844
Dossiertitel Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu
Identifier kst-32844-7
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 7
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-01-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Nota van wijziging
Taal nl
Titel Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu; Nota van wijziging; Nota van wijziging
Uitgiftedatum 2011-12-09
Vergaderjaar 2011-2012