Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-05-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lastenontwikkeling
Dossiernummer 32500
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-32500-31
Indiener J.C. de Jager
Ondernummer 31
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Lastenontwikkeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011