Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32194-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32194
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32194-2
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Ondernummer 2
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST136719
Publicatiedatum 2009-11-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Voorstel van wet
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming); Voorstel van wet
Uitgiftedatum 2009-10-31
Vergaderjaar 2009-2010