Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31924-XII-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31924-XII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31924-XII-11
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST132733
Publicatiedatum 2009-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008; Brief van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Vergaderjaar 2008-2009