Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31872-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31872-(R1876)
Dossiertitel Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31872-2
Ondernummer 2
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST128381
Publicatiedatum 2009-03-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring Protocol van 1996 tot wijziging Verdrag van 1976 inzake beperking aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen; Voorstel van Rijkswet
Uitgiftedatum 2009-02-14
Vergaderjaar 2008-2009