Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31844-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2009-06-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31844
Dossiertitel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31844-6
Ondernummer 6
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST131817
Publicatiedatum 2009-06-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Nota naar aanleiding van het verslag
Vergaderjaar 2008-2009