Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31753-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-02-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31753
Dossiertitel Rechtsbijstand
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gerelateerd document Bijlage;blg-55552
Gerelateerd document Bijlage;blg-55553
Identifier kst-31753-19
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Ondernummer 19
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141208
Publicatiedatum 2010-03-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsbijstand; Brief regering; Aanbieding onderzoeken Geschilbeslechtingsdelta 2009 en Geschilbeslechtingsdelta midden- en kleinbedrijf
Type kamerstuk Brief regering
Vergaderjaar 2009-2010