Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31236-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-10-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31236
Dossiertitel Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-31236-1-b1
Identifier kst-31236-1
Ondernummer 1
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST110803
Publicatiedatum 2007-10-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen; Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën
Vergaderjaar 2007-2008