Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30888-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30888
Dossiertitel Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30888-1
Ondernummer 1
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST103718
Publicatiedatum 2006-12-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Havenbeveiligingswet ter implementatie van EU richtlijn betreffende het verhogen van de veiligheid van havens; Koninklijke boodschap
Uitgiftedatum 2006-11-24
Vergaderjaar 2006-2007