Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29817-40".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-02-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29817
Dossiertitel Sociale werkvoorziening
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-29817-40-b1
Identifier kst-29817-40
Ondernummer 40
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST127906
Publicatiedatum 2009-02-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Sociale werkvoorziening; Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vergaderjaar 2008-2009