Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29249-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29249
Dossiertitel Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29249-4
Ondernummer 4
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST70961
Publicatiedatum 2003-10-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijz. WW en Wet SUWI i.v.m. vervanging fictief door feitelijk arbeidsverleden en beperking verzorgingsforfait; Advies en nader rapport
Vergaderjaar 2003-2004