Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28990-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28990
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28990-4
Ondernummer 4
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST78360
Publicatiedatum 2004-07-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Van Gent inzake regeling vrijheid van meningsuiting werknemers i.v.m. klokkenluiders; Advies en reactie indiener(s)
Vergaderjaar 2003-2004