Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28741-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-09-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Herstructurering van de Halt-sector
Dossiernummer 28741
Dossiertitel Jeugdcriminaliteit
Identifier kst-28741-21
Indiener F. Teeven
Ondernummer 21
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jeugdcriminaliteit; Brief regering; Herstructurering van de Halt-sector
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012