Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28122-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2003-04-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28122
Dossiertitel Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28122-14
Ondernummer 14
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST67587
Publicatiedatum 2003-04-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector; Brief minister over het toezicht op de verplichtingen van effecten-uitgevende instellingen
Vergaderjaar 2002-2003