Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27896-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2001-08-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27896
Dossiertitel Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27896-1
Ondernummer 1-2
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST55164
Publicatiedatum 2001-09-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van belastingwetten i.v.m. dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Voorstel van wet
Vergaderjaar 2000-2001