Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27882-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2001-10-04
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27882
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27882-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST55880
Publicatiedatum 2001-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Fiscale aanpassingswet euro; Verslag
Vergaderjaar 2001-2002