Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-08-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27879-49".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-08-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2014, over Marktwerking, Mededinging en Staatssteun
Dossiernummer 27879
Dossiertitel Versterking van de positie van de consument
Identifier kst-27879-49
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 49
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-08-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Versterking van de positie van de consument; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2014, over Marktwerking, Mededinging en Staatssteun
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014