Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27091-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27091
Dossiertitel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27091-A
Ondernummer A
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Pskey KST45474
Publicatiedatum 2000-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen); Advies en nader rapport
Vergaderjaar 1999-2000