Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-08-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26693-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26693
Dossiertitel Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26693-3
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST36627
Publicatiedatum 1999-08-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing Boeken 3 en 6 Burgerlijk Wetboek aan richtlijn staken inbreuken op consumentenbescherming; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 1998-1999