Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26519-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-07-07
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26519
Dossiertitel Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26519-5
Ondernummer 5
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST36323
Publicatiedatum 1999-07-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging artikel 141 Wetboek van Strafrecht; Verslag
Vergaderjaar 1998-1999