Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26287-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 1999-05-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26287
Dossiertitel Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26287-6
Ondernummer 6
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
PS key KST35219
Publicatiedatum 1999-05-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie); Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 1998-1999