Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25768-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1997-12-01
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25768
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O. P. G. Vos tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25768-1
Ondernummer 1
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST25863
Publicatiedatum 1997-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet Dittrich e.a. tot wijz. Wetb.v.Strafrecht en Wetb.v. Strafvordering (strafbaarstelling van belaging); Geleidende brief bij wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van belaging (stalking)
Vergaderjaar 1997-1998