Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24698-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 1996-10-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24698
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24698-13
Ondernummer 13
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST17396
Publicatiedatum 1996-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; Nota naar aanleiding van het nader verslag
Vergaderjaar 1996-1997