24 428
Wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de belastingen van rechtsverkeer, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

nr. 10
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 1995

In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Financiën van 8 juni jl. en tijdens de behandeling van de wijziging van diverse wetten, waaronder de Wet op de omzetbelasting 1968, in het kader van de terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw van 15 november jl. zijn vragen gesteld door zowel de heer Van Rey als mevrouw Van Zuylen met betrekking tot de fiscale positie van psychotherapeuten die geen vooropleiding als arts of psycholoog hebben en ter zake van hun dienstverlening omzetbelasting verschuldigd zijn.

In dit verband doe ik u ter informatie bijgaande mededeling1 toekomen waarin is goedgekeurd dat met ingang van 1 januari 1996 de diensten van psychotherapeuten die staan ingeschreven in het register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die overigens nog niet zijn vrijgesteld, van de heffing van omzetbelasting worden vrijgesteld.

Ik vertrouw erop dat ik u met het bovenstaande voldoende heb geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven