Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24334-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-10-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24334
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de accijns, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met het reëel constant houden van de accijns van motorbrandstoffen, de invoering van een fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting en een aantal technische aanpassingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24334-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST10339
Publicatiedatum 1995-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet op de accijns, Wet op belastingen van rechtsverkeer e.a.: wijz. ivm constant houden accijns motorbrandstoffen ea; Verslag
Vergaderjaar 1995-1996